Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Την Εκκλησίαν απαρτίζουσιν, ου μόνον οι Κληρικοί, αλλά και οι Λαϊκοί - Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας

Την προσοχήν πάντων υμών εφιστώμεν επί τινος σημείου της κυρίως εκκλησιστικής ζωής, της υπαρχούσης δηλαδή ανάγκης ενεργεστέρας συμμετοχής των λαϊκών μελών της Εκκλησίας ημών εις το έργον και την ζωήν αυτής και ευρυτέρας αναπτύξεως και βιώσεως της Ορθοδόξου Θείας Λατρείας. Η ανάγκη αυτή προκύπτει αμέσως εξ αυτής της περί της ουσίας της Εκκλησίας Ορθοδόξου απόψεως, καθ’ ην η Εκκλησία κατά τε την εξωτερικήν αυτής όψιν και την εσωτερικήν υπόστασιν σύγκειται  εκ μελών, ομολογούντων την αυτήν πίστην και κοινωνούντων των αυτών μυστηρίων, αποτελούντων δε τον Λαόν και τον διέποντα Κλήρον.

Τιμή στή σκύλα, καί ὄχι στή Μάνα; - Δανιήλ Ἀεράκη

Τιμή στή σκύλα, καί ὄχι στή Μάνα;

ἀρχ/του Δανιήλ Ἀεράκη

Ἀπό τίς ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις βραβεύτηκε τόν παρελθόντα Ἀπρίλιο ἕνα θηλυκό βελγικό σκυλί! Στήν εἰδική τελετή ἀποφοιτήσεως «Σχολείου Ἐκπαιδεύσεως Στρατιωτικῶν Σκύλων» βραβεύτηκε τό ἐν λόγῳ σκυλί γιά τήν «προσφορά πολλῶν εκλεκτῶν ἀπογόνων»! Διότι γέννησε πολλά σκυλιά!
• Εἶναι γνωστό, ὅτι στό στρατό, στήν ἀστυνομία καί ἀλλοῦ, διαθέτουν εἰδικῶς ἐκπαιδευμένα σκυλιά. Ἀλλά σέ μιά ἐποχή μέ ἐφιαλτικό τό δημογραφικό πρόβλημα, σέ μιά ἐποχή πού οἱ γυναῖκες δέν γεννοῦν παιδιά, εἶναι ἐξοργιστικό νά βραβεύωνται σκυλιά μεγάλης ἀναπαραγωγικότητας καί νά περιφρονοῦνται οἱ λίγες, πλέον, μητέρες πού ἐξακολουθοῦν νά εἶναι πολύτεκνες!
• Τό σκυλί δέν παράγει σκυλιά ἀπό ἀγάπη, οὕτε μοχθεῖ νά τά ἀναθρέψη, οὕτε ἔχει ἀγωνία πῶς θά τά ζήση, οὕτε ἀντιμετωπίζει τήν κατακραυγή γιατί γεννά!

Μόνο έτσι γεμίζει η ψυχή - Άγιος Πορφύριος


  «Σήμερα οι άνθρωποι ζητούν να τους αγαπήσουν και γι’ αυτό αποτυγχάνουν. Το σωστό είναι να μην ενδιαφέρεσαι αν σε αγαπούν, αλλά αν εσύ αγαπάς τον Χριστό και τους ανθρώπους. Μόνο έτσι γεμίζει η ψυχή».
Άγιος Πορφύριος

Νὰ ἀγαπήσεις τὴν σιωπή - Άγιος Δημήτριος Ροστόφ''Νὰ ἀγαπήσεις τὴν σιωπή. Νὰ ζεῖς στὴν ἀφάνεια, ἀποκρύπτοντας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τὰ καλὰ ἔργα καὶ τοὺς πνευματικοὺς κόπους σου.''
Άγιος Δημήτριος Ροστόφ

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Οι χριστιανοί οφείλουν ... - π. Ηλίας Μαστρογιανόπουλος

Οι χριστιανοί οφείλουν να ιερατεύουν, δηλ. να αγιάζουν και να μεταμορφώνουν τον κόσμον, προσφέροντες αυτόν ως θυσίαν εις τον Κύριον, να βασιλεύουν, δηλ. να κυριαρχούν πατρικώς και δημιουργικώς του κόσμου, να προφητεύουν, δηλ. να εξαγγέλουν και να αποκαλύπτουν τας βουλάς του Θεού. Τοιουτοτρόπως συμμετέχουν εις το τριπλούν έργον της Εκκλησίας: Το αγιαστικόν, το διοικητικόν και το διδακτικόν.  

Αρχιμανδρίτης Ηλίας Μαστρογιανόπουλος

Πως είναι ο ανειλικρινής φίλος... - Παναγιώτης Παυλίδης

Πως είναι ο ανειλικρινής φίλος...

Ο ανειλικρινής φίλος είναι άνθρωπος ιδιοτελής
Άφιλος, κρυψίνους, εγωιστής, υποκριτής.
Φοράει το προσωπείο της φιλίας
Για να ωφεληθεί από οτιδήποτε χρήσιμο μπορεί να προκύψει.
Λέει ψέματα όταν μιλάει για φιλία
Και έχει δόλο μέσα του όταν παριστάνει τον αφοσιωμένο.
Ο ίδιος θέλει τη βοήθεια του φίλου του
Όταν όμως εκείνος του ζητάει βοήθεια, την αρνείται
Προφασιζόμενος χίλιες δυο δικαιολογίες.
Επιδεικνύει φιλία όταν όλα πάνε καλά
Αλλά όταν ο φίλος του περνάει δύσκολα τον απαρνείται.
Τον θυμάται όταν αυτός είναι ευτυχισμένος και από μακριά ζητάει να μάθει γι΄ αυτόν.
Εύχεται ευτυχία σ΄ αυτόν πού ήδη ευτυχεί και υγεία στον υγιή.
Σ΄ αυτόν πού πράττει σωστά, του εύχεται ευπραγία.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Φραγκίσκος: Τα δικαιώματα των μεταναστών προηγούνται της εθνικής ασφάλειας

Η στάση του ποντίφικα, όπως αναφέρεται σε κείμενό του σχετικά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, φαίνεται και πάλι να έρχεται σε αντίθεση με τις περιοριστικές πολιτικές πολλών κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν ένα διογκούμενο αντιμεταναστευτικό ρεύμα.
Να υπερασπιστούν τους μετανάστες προτρέπει τους πολιτικούς ο Πάπας Φραγκίσκος, λέγοντας ότι η προσωπική τους ασφάλεια πρέπει να υπερισχύει των ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια και ότι δεν πρέπει να υποβάλλονται σε συλλογικές απελάσεις.

Η στάση του ποντίφικα, όπως αναφέρεται σε κείμενό του σχετικά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, φαίνεται και πάλι να έρχεται σε αντίθεση με τις περιοριστικές πολιτικές πολλών κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν ένα διογκούμενο αντιμεταναστευτικό ρεύμα.

Μην φοβάσαι τις φωνές των εχθρών σου…


Μην φοβάσαι τις φωνές των εχθρών σου…
Αλλά την σιωπή των φίλων σου….

Ρεμβασμός του Αυγούστου - Χρήστος Γιανναράς

Ρεμβασμός του Αυγούστου
Χρήστος Γιανναράς

 Σ​​τη σημερινή ελλαδική πραγματικότητα η ελπίδα βασίζεται μόνο στη «λογική» της τυχαιότητας. Iδού παράδειγμα τυχαιότητας που θα συνιστούσε ελπίδα:
Στις τακτές προθεσμίες επιλέγεται, από τον συμπτωματικό της χρονικής στιγμής πρωθυπουργό και με τις γνωστές θεσμικές αλχημείες, ένας καινούργιος «Πρόεδρος της Δημοκρατίας». Aπολύτως και μόνο διακοσμητικός, όπως επιτάσσει το «προοδευτικό» μας Σύνταγμα. Oμως ο επιλεγμένος τυχαίνει, όλως παραδόξως, να μην ανέχεται τον ρόλο της απατηλής φιοριτούρας, της «γλάστρας» όπως λέμε στην καθ’ ημάς argot. Tου είναι αδιανόητο και οδυνηρό να απολαμβάνει τιμές και σεβασμό Προέδρου Δημοκρατίας σε μια γελοιώδη παρωδία δημοκρατίας.
Διαπιστώνει, όπως κάθε αμερόληπτος εχέφρων, ότι το πολίτευμα στην Eλλάδα είναι στις ετικέτες μεν «δημοκρατία», αλλά στην πραγματικότητα στυγνή πρωθυπουργοκεντρική απολυταρχία. Δεν υπάρχει «διάκριση εξουσιών»: ο πρωθυπουργός «διορίζει» τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως και τον πρόεδρο της Bουλής, τους προέδρους των ανώτατων δικαστηρίων, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων – το «προοδευτικό» μας Σύνταγμα δεν προβλέπει κανένα θεσμό ελέγχου του πρωθυπουργού.

Έχουμε πρόβλημα… Τώρα ανακαλύψαμε άλλον ένα …”εχθρό” της Ελλάδας: Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

File Photo: Eastern Conference forward Giannis Antetokounmpo of Greece dunks the ball during the NBA All-Star Game at the Smoothie King Center in New Orleans, Louisiana, USA, 19 February 2017. EPA, RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES / POOL
ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Σ’ αυτή τη χώρα δεν θα βάλουμε ποτέ μυαλό… Δεν ξέρω αν πρόκειται περί «κατάρας», όπως ισχυρίζονται μερικοί, αλλά σίγουρα είμαστε αυτοκαταστροφικοί.
Το γεγονός και μόνο ότι είμαστε επτά χρόνια και κάτι μήνες σε εποπτεία, το γεγονός ότι δεχόμαστε να ελέγχουν τις τύχες μας οι ξένοι, το γεγονός ότι δεν κάνουμε απολύτως τίποτα και αποδεχόμαστε να μας παίρνει το αναξιόπιστο κράτος το 70% των αποδοχών μας -όσων έχουμε δουλειά-, το γεγονός ότι δεχθήκαμε ως ένα φυσιολογικό γεγονός να ζούμε σε μία μη φυσιολογική χώρα, δείχνει πόσο λάθος …αρμενίζουμε.

 * Τώρα ανακαλύψαμε άλλο ένα …«εχθρό». Είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, η «κινητή διαφήμιση» της Ελλάδας, όπως έχει χαρακτηριστεί στην Αμερική, ο καλύτερος αντιπρόσωπος της χώρας στην υπερδύναμη. Αυτό το παιδί, όπου πάει και όπου σταθεί, μιλά μόνο για την Ελλάδα. Και εκπέμπει μία άδολη αγάπη, που εκπλήσσει αλλά και που προκαλεί δέος για όσους αγαπούν την ελληνική γη, την Πατρίδα.

«Παγκόσμια Ἡμέρα Βλακείας» - Σαράντος Ι. Καργάκος

Αμφιβαλλω ἄν ὑπάρχει ἄλλη περίοδος τῆς ἱστορίας ποὺ νὰ ξεπερνᾶ τὸ μέγεθος τῆς βλακείας τῆς δικῆς μας ἐποχῆς. Ἴσως τὰ ἔσχατα χρόνια τῆς ρωμαϊκῆς παρακμῆς. Μία πρόσθετη ἐπιβεβαίωση αὐτοῦ μοῦ ἔδωσε ἕνα ἀδημοσίευτο κείμενο τοῦ ἀρχαίου φίλου καὶ συνεργάτη μου, τοῦ ἀρχαιομαθέστατου Χρίστου Λεμπέση ποὺ τὸ ἀναδημοσιεύω. Γράφει ὁ ἐρημίτης –ἀλλὰ πανταχοῦ παρών– τῆς Σαλαμίνας.
«Τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ λέξη «παγκοσμιοποίηση» ἔχει γίνει καραμέλα ποὺ ὁ καθένας πιπιλάει «ἐν παντί τόπῳ καὶ χρόνῳ». Παρεπόμενο αὐτῆς τῆς παγκοσμιοποιησιολαγνείας εἶναι καὶ ἡ καθιέρωση κάποιων ἡμερομηνιῶν ὡς ἡμερῶν ἑορτασμοῦ ὄχι ἀγίων, ἀλλὰ θεσμῶν, ἰδεῶν, κινημάτων κ.λπ. Δὲν ξέρω ποιοῦ φαεινὴ ἰδέα ἦταν ἡ θεσμοθέτηση τῆς «Παγκόσμιας ἡμέρας τοῦ ἤ τῆς...». Ἀγνοῶ ἀπὸ ποιὸ κέντρο ξεκινοῦν ὅλες αὐτὲς οἱ θεσμοποιήσεις καὶ ἐκ προοιμίου λέγω ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ θεωρῶ καραγκιοζιλίκια ποὺ προκαλοῦν τὸν κοινὸν νοῦν καὶ τὴ στοιχειώδη σοβαρότητα». Καὶ ὁ φίλος μου προσφέρει ἕνα δεῖγμα τέτοιας σαχλότητας:

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἡ Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τήν Οὑγγαρίαν


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τήν Οὑγγαρίαν

          Ἀπό τῆς 18ης μέχρι τῆς 21ης τ.μ. Αὐγούστου (2017) ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη τήν πρωτεύουσαν τῆς Οὑγγαρίας Βουδαπέστην κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τῆς Κυβερνήσεως, ἥτις Τῷ ἐπεφύλαξεν ὑποδοχήν καί τιμάς ἀρχηγοῦ κράτους.
          Ὡς γνωστόν, τόν Μάρτιον 2014 ὑπεγράφη Συμφωνία μεταξύ τῆς Οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, βάσει τῶν προβλεπομένων τῆς ὁποίας παρεχωρήθη εἰς τήν ἐν τῇ Χώρᾳ Ἐξαρχίαν αὐτοῦ μεγαλοπρεπές κτιριακόν συγκρότημα ἐν τῷ κέντρῳ τῆς Βουδαπέστης ἐκτάσεως 9.000 μ². Ἠ ἐπίσημος παράδοσις αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ἐπί τούτῳ μεταβάντα εἰς Οὑγγαρίαν, ἐγένετο τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 20ῆς τ.μ., ἡμέρας, κατά τήν ὁποίαν ἡ Χώρα ἑορτάζει πανηγυρικῶς τήν κατά τό ἔτος 1000 μ. Χ. ἵδρυσιν τοῦ Κράτους αὐτῆς ὑπό τοῦ Βασιλέως Στεφάνου. Τοῦτον, ὁμοῦ μετά τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀποσταλέντος Ἐπισκόπου Ἱεροθέου, κατέταξεν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία εἰς τό ἁγιολόγιον αὐτῆς τό ἔτος 2000, ὅτε ἡ Οὑγγαρία ἐπανηγύριζε τήν χιλιετίαν τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ της καί τήν ἵδρυσιν τοῦ κράτους αὐτῆς.

Χαιρετισμός του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου στο 19ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Κυπρίων. Λευκωσία, 21/8/2017

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017

Χαιρετίζω, με ιδιαίτερη συγκίνηση, την εδώ παρου­σία σας, αγαπητοί απόδημοι. Σας καλωσορίζω με πα­τρική αγά­πη στην κοινή μας πατρίδα και σας διαβε­βαιώνω πως πάντα σας θυμό­μαστε, όσο μακριά κι αν βρίσκεστε κι όσα χρόνια κι αν λείπετε.
Ο ερχομός σας στην Κύπρο, κάθε καλοκαίρι, γι᾿ αυτό το συνέδριο, που είναι ένας επαινετός θεσμός, μας δίνει την ευκαι­ρία του συμπροβληματισμού τόσο στα δικά σας ιδιαίτερα προ­βλήματα, που αντιμετωπίζετε στις ξένες χώρες που ζείτε όσο και στα κοινά μας προ­βλήματα, τα δικά σας και τα δικά μας, που έχουν σχέση με την κοινή μας αγαπημένη πατρίδα και τους κινδύ­νους που διατρέχει.

Συνέντευξη Επισκόπου Νεαπόλεως Πορφυρίου στον Φιλελεύθερο (20 Αυγούστου 2017)

Συνέντευξη Επισκόπου Νεαπόλεως Πορφυρίου 
στον Φιλελεύθερο (20 Αυγούστου 2017)
Pavlos Hadjiprodromou2017-08-21T10:38:32+00:00

Ο θρησκευτικός διάλογος των ηγετών της Κύπρου που ξεκίνησε πριν εννέα χρόνια, αποτελεί σήμερα παράδειγμα προς μίμηση για τις χώρες της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής, σύμφωνα με τον Επίσκοπο Νεαπόλεως Πορφύριο. Όπως εξηγεί, βοηθά κατά έμμεσο τρόπο την πολιτική διαπραγμάτευση, όσο αυτός προοδεύει, έχουμε αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, βούληση για αμοιβαίο σεβασμό και ειρηνική συνύπαρξη. 

Όταν όμως υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις, όπως τώρα, χρειάζεται χρόνος για να αφομοιωθούν οι αρνητικοί κραδασμοί από τις εξελίξεις και όπως λέει, εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα και τις προσπάθειές μας. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί όπου ζει ως αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Κύπρου, υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και όχι απλά συμβολική και φραστική. Η Ευρώπη χρειάζεται επανευαγγελισμό και ο ρόλος των θρησκειών στο παρόν και το μέλλον της είναι και θα παραμένει ουσιαστικός.

Να προσέχουμε να μη δημιουργούμε θέματα στην Εκκλησία - Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης

Να προσέχουμε να μη δημιουργούμε θέματα στην Εκκλησία ούτε να μεγαλοποιούμε τις μικρές ανθρώπινες αταξίες που γίνονται, για να μη δημιουργούμε μεγαλύτερο κακό και χαίρεται ο πονηρός. Όποιος για μικρή αταξία ταράσσεται πολύ και ορμάει απότομα με οργή, δήθεν να την διορθώση, μοιάζει με ελαφρόμυαλο νεωκόρο που βλέπει να στάζη ένα κερί και ορμάει απότομα, με φόρα, για να το διορθώση δήθεν, αλλά παίρνει σβάρνα ανθρώπους και μανουάλια, και δημιουργεί μεγαλύτερη αταξία την ώρα της λατρείας.
Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἐθνεγέρτης καὶ σήμερα. - Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Ανδρέας

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, 
            Ἔχουν περάσει, κιόλας, 238 χρόνια ἀπὸ τὸ μαρτυρικὸ τέλος τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος καὶ Ἐθναποστόλου Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἔζησε, ἔδρασε καὶ ἐκήρυξε σὲ χρόνια δίσεκτα γιὰ τὸ Ἔθνος. Ἡ τουρκικὴ σκλαβιὰ εἶχε γίνει βαρὺς βραχνᾶς γιὰ τοὺς ραγιᾶδες Ἕλληνες. Ἡ ἀμάθεια, οἱ προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες, οἱ ληστεῖες καὶ πολλὰ ἄλλα δυσάρεστα, ἦταν στὴν ἡμερήσια διάταξη. Τὸ Ἔθνος κινδύνευε νὰ χάσῃ τὴν ὀρθόδοξη πίστη του καὶ τὴν γλῶσσα τὴν Ἑλληνική. Ἄν αὐτὴ ἡ φοβερὴ κατάσταση συνεχιζόταν, δὲν θὰ ἀργοῦσε ὁ ἀφανισμὸς τοῦ Λαοῦ, ποὺ εἶχε φτιάξει Παρθενῶνες, τὴν Ἁγια Σοφιά, λαμπρὰ ἔργα τέχνης, καὶ εἶχε ἀναπτύξει τὴν φιλοσοφία καὶ τὶς ἐπιστῆμες στὸν ὕψιστο βαθμό. Ἀλλ’ ὁ Θεὸς ἀγρυπνοῦσε.
            Ἔτσι, παρουσιάστηκε ἄγγελος παρήγορος ἕνας Ἁγιορείτης Μοναχὸς ὁ Κοσμᾶς, ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴν Αἰτωλία, γι’ αὐτὸ καὶ τοῦ ἔμεινε ἡ προσωνυμία «Αἰτωλός». Τί, ὅμως, μποροῦσε νὰ κάνῃ ἕνας φτωχὸς καλόγερος, γιὰ νὰ σταματήσῃ τὸ κακό ;

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Τετάρτη  23-8-17 ώρα 9:30μ.μ.  – 1:00 π.μ.
θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, επί τη μνήμη του
ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

και θα τεθεί προς προσκύνηση
τεμάχιο του Ι. Λειψάνου του Αγίου

ΑΘΩΝΑΣ - Παναγιώτης Τσέλος


 Στην κορυφή του όρους Άθωνα, στο άκρο της χερσονήσου του Αγίου Όρους, στα 2033 μ. είναι σχεδόν έτοιμος ο πανέμορφος Ιερός Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού που πανηγύρισε για το Άγιον Όρος το Σάββατο 19 Αυγούστου!
Και φέτος με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας ανεβήκαμε στην κορυφή μαζί με τον Βενιαμίν (Μάξιμο, νούμερο 8) και τους εκλεκτούς φίλους Χρήστο και Δημήτρη και φωτογραφίσαμε τον ξεχωριστό αυτό Ναό που με τόσο κόπο ο π. Διομήδης (μοναχός από τη Μεγίστη Λαύρα-υπεύθυνος για την κατασκευή του Ιερού Ναού) με τους εργάτες του τα τελευταία καλοκαίρια δημιούργησαν αυτό το θαύμα στα 2033 μ. !!!
  Μετά από μια κοπιαστική ανάβαση βρεθήκαμε στα 2033 μ. στην κορυφή. Η μαγευτική θέα από τόσο ψηλά ήταν η καλύτερη ανταμοιβή μας για τον κόπο που κάναμε.

Σ ́ αυτόν θα τα δώσει ο Κύριος - Αββάς Πέτρος

“Όποιος αναζητεί τον Κύριο με πόνο καρδιάς, θα εισακουσθεί αυτός, και ό,τι ζητήσει με επίγνωση και φροντίδα και πόνο καρδιάς, ελεύθερος από κάθε τι κοσμικό και φροντίζοντας για την ψυχή του πώς θα την παραστήσει στο βήμα του Κυρίου ακατάκριτη, σ ́ αυτόν θα τα δώσει ο Κύριος”.

Αββάς Πέτρος

Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

ΕΙΣΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ …ΑΓΚΥΛΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΕ ΒΟΥΤΣΗ - ΒΑΣ. Π. ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΣΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ …ΑΓΚΥΛΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΕ ΒΟΥΤΣΗ
-Γενοκτονία τα λόγια τού προέδρου τής Βουλής

τού ΒΑΣ. Π. ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

Βεβαίως, πήρε την απάντηση από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. κ. Χρυσόστομο ο …Εξοχώτατος Πρόεδρος τής Βουλής των Ελλήνων κ. Ν. Βούτσης! Πήρε και άλλες απαντήσεις, όπως από τον συμπολίτη κ. Ν. Νικολόπουλο, πρόεδρο τού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος. Ασφαλώς, πρέπει να συγχαρούμε υϊικώς τον Σεπτό Ποιμενάρχη μας που, για μιαν ακόμη φορά, απέδειξε ότι η Αποστολική μας πόλις και Μητρόπολις ευρίσκεται σε στιβαρά χέρια, σε οτρηρού εκκλησιαστικού ανδρός το φρόνημα και διακρατείται από επί σκοπόν πατέρα και ποιμένα. Όπως, βεβαίως, αξίζει συγχαρητήρια και ο βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, ο οποίος και πάλι κατέδειξε τον γνήσιο πατριωτισμό και το υγιές ορθόδοξο φρόνημά του! Τέτοιους πολιτικούς χρειαζόμαστε κ. Βούτση: ωσάν τον Παπαθεμελή, τον Νικολόπουλο, τον Ψαρουδάκη κ.λπ., που να ορθώνουν τείχος σε κάθε …προοδευτικό τής πλάκας!
«Τον μη μετέχοντα των πολιτικών αχρείον είναι», έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας και ο γράφων, κ. Βούτση, παρ’ ότι δεν υπήρξε ποτέ αιρετός, ωστόσο ασχολήθηκε και ασχολείται με τα πολιτικά πράγματα.

Μαρία Θεοδοσοπούλου: η ζωή δίπλα σε έναν Άρχοντα! - Σοφίας Καυκοπούλου

ΕΥΧΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΧΑΙΡΕΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
-Μαρία Θεοδοσοπούλου: η ζωή δίπλα σε έναν Άρχοντα!

τής Σοφίας Καυκοπούλου
Το Πάσχα τού καλοκαιριού εορτάσαμε πριν λίγες ημέρες! Η Κοίμηση τής Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, μία από τις μεγαλύτερες εορτές τής Ορθοδοξίας, εορτάστηκε με λαμπρότητα, όπως αρμόζει στην Μητέρα όλων των ανθρώπων, την Μεσίτρια πάντων ημών στον Σωτήρα και Υιό Της.
Χρόνια πολλά λοιπόν, ευχόμεθα προς όλους, εορτάζοντες/εορτάζουσες και μη! Ιδιαιτέρως δε, σε όσες και όσους φέρουν ονόματα αφιερωμένα στην Παναγία. Ας γίνουν φάροι φωτεινοί για τον κόσμο, μιμούμενοι και μιμούμενες την αγνότητα, την ταπεινή καρδία και την αγάπη τής Παρθένου για τον Δημιουργό τής ζωής!
Ανάμεσα ωστόσο  στους πολλούς, θέλω να ξεχωρίσω εν προκειμένω μία γυναίκα, που είχα την τύχη να γνωρίσω πριν δέκα ακριβώς χρόνια. Πρόκειται για την Μαρία Θεοδοσοπούλου, χήρα τού Άρχοντος Πρωτοψάλτου τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως, αειμνήστου Χρυσάνθου Θεοδοσόπουλου.

Τρία είναι τα είδη της φιλίας - Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως


Τρία είναι τα είδη της φιλίας: 
αυτή που βασίζεται στην αρετή, 
αυτή που θεμελιώνεται στο συμφέρον 
και αυτή που υπάρχει από συνήθεια. 
Άριστη όμως είναι η χάριν της αρετής φιλία, 
γιατί τη στερεώνει η αρετή της αγάπης."

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Εις τους Αγίους Πάντες - π. Παναγιώτου Καραγιάννη

Πνευματική Ομιλία
του Πρωτοπρεσβύτερου
π. Παναγιώτου Καραγιάννη

Ματθ. Ι’ 32-33, 37-38,  ΙΘ’ 27-30

 Σεβαστέ μας πάτερ, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί εὐλο-γημένοι, κατά τήν σημερινήν Κυριακή πού εἶναι ἀμέσως μετά τήν ἁγίαν Πεντηκοστή, ἐπιτελοῦμεν τήν πάνσεπτον μνήμη ὅλων τῶν Ἁγίων πού ὑπῆρξαν σ᾿ ὅλο τόν κόσμο.
 Στήν ἀρχή ἀρχή, οἱ παμπάλαιοι Πατέρες ἔκαναν τήν ἑορτή μόνο τῶν Μαρτύρων πού μαρτύρησαν σ᾿ ὅλο τόν κόσμο, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Ὅμως οἱ μεταγενέστεροι ἔκαναν τήν ἑορτή αὐτή γενικωτέρα, καί τήν ὠνόμασαν «Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων», συμπεριλαμβάνοντας μέσα σ᾿ αὐτήν καί Πατριάρχας καί Προφήτας καί Ἀποστόλους καί Μάρτυρας καί Ἱεράρχας καί Ἀσκητάς, καί ὅλους μαζί τούς δικαίους κάθε ἡλικίας καί γένους.
 Σκοπός τῆς παρούσης ἑορτῆς εἶναι ὅτι: Ἐπειδή ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός πρό τοῦ Πάθους εἶπε ὅτι «κἀγώ ἐάν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρός ἐμαυτόν» (Ἰω.ΙΒ’32), πρᾶγμα τό ὁποῖον ἦταν καί ὅλος ὁ σκοπός καί τό τέλος γιά τό ὁποῖο κατέβηκε στή γῆ καί σαρκώθηκε καί ἔγινε «τέλειος ἄνθρωπος, μείνας τέλειος Θεός ὁ αὐτός», γιά νά σώση δηλαδή τήν ἀνθρωπίνη φύσι καί νά τήν ἀνεβάση στήν Οὐράνιον μακαριότητα, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἀνέβηκε στούς Οὐρανούς μέ τήν θείαν Ἀνάληψιν, καί ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ καί Πατρός.

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Η Μελωδία της ... σιγής! - Φώτιος Μπαρούτας

Η Μελωδία της ... σιγής!
Φώτιος Μπαρούτας

Σκέψεις  για  την  ευλογημένη  σιγή,  που  μας υποδέχεται με την είσοδό μας στον Ιερό Ναό και γεμίζει την καρδιά μας με αισθήματα δέους, σεβασμού και κατάνυξης.
Η σιγή επικρατεί, γενικά, σε χώρους του Πνεύματος και των Γραμμάτων!   Προδιαθέτει, κατευνάζει και ηρεμεί! Ευαίσθητη και εύθραυστη καθώς είναι, με  την  πρώτη  διαταραχή  χάνεται!  Μαζί της  χάνονται  και  τα αγαθά συναισθήματα που δημιουργεί!
Φυσικός τόπος κατοικίας της σιγής είναι ο Ιερός  Ναός!  Εκεί  θα μας «υποδεχθεί» και  προοδευτικά θα συμβάλλει να πληρωθούν οι καρδιές με κατάνυξη και διάθεση για αίνεση και προσευχή!
Άνθρωποι της σιγής και της άσκησης οι Άγιοι  Πατέρες της Εκκλησίας, είναι και οι δημιουργοί των Ιερών Ακολουθιών! Οι ύμνοι και τα τροπάρια που ψάλλομε είνα έργα των Πατέρων! Έργα πίστης και προσευχής, νηστείας και περισυλλογής! Οι Πατέρες της Εκκλησίας είναι που Θεόπνευστα διέκριναν και την ανάγκη της ύπαρξης μουσικής στα υμνούμενα! Θεμελίωσαν την λεγόμενη Βυζαντινή Μουσική  και  την  ανάδειξαν  σε  Τέχνη  Ψαλτική!

Κουράστηκες να υπολογίζεις τα πάντα στην ζωή σου. - Παναγιώτης Παυλίδης

Κουράστηκες να υπολογίζεις τα πάντα στην ζωή σου. Να νιώθεις ενοχές και ανασφάλειες για κάθε κίνηση ή συναίσθημα σου. Κουράστηκες να περιμένεις την ζωή κι αυτή να αργεί πάντα μια μέρα. Έκανες εχθρό τον εαυτό σου. Τον έστησες στο σκοπευτήριο των ενοχών και τον στράγγισες έως θανάτου.
Ήρθε ο καιρός όμως, να μιλήσετε. Να πείτε όλα εκείνα που σωπάσατε μέσα σας, εκείνος με τα θέλω του και εσύ με τα πρέπει.
Μίλα του, πες του, «με κούρασες ρε μπαγάσα, σε κούρασα κι εγώ καρδιά μου.Με πλήγωσες πολύ, σε λάβωσα. Με παίδεψες και εγώ σε τυράννησα ασύστολα και αυτοκαταστροφικά.
Δεν ξέρω πως έγιναν έτσι να πράγματα πως τα έφερε έτσι η ζωή και ζήσαμε σαν δυο μεγάλοι εχθροί. Σαν να μην είμαστε ένα, μα δυο, αντίπαλοι και διαφορετικοί.. Καθημερινά ο ένας πολεμούσε τον άλλο, προσπαθούσαμε με αβυσσαλέο μίσος να αλληλοεξοντωθούμε.

Συγχωρώ σημαίνει βλέπω τον άλλον όπως είναι - Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Μπλουμ

Συγχωρώ σημαίνει βλέπω τον άλλον όπως είναι, με την αμαρτία του και την ανυπόφορη πλευρά του, με όλα τα βαρίδια του, και λέω: "Θα σε κουβαλήσω, όπως ένα σταυρό, θα σε κουβαλήσω μέχρι τη Βασιλεία του Θεού είτε το θέλεις είτε όχι. Και είτε είσαι καλός είτε κακός, θα σε κουβαλήσω στους ώμους μου, θα σε φέρω μπροστά στον Κύριο και θα πω: 'Κύριε, όλη μου τη ζωή κουβάλησα αυτόν τον άνθρωπο, γιατί φοβόμουνα μήπως χαθεί. Τώρα είναι δικό σου θέμα να τον συγχωρήσεις, στο όνομα της δικής μου συγχώρησης!..."
Πόσο όμορφο θα ήταν αν μπορούσαμε να σηκώνουμε έτσι "αλλήλων τα βάρη" και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο, χωρίς να προσπαθούμε να λησμονήσουμε το αδύνατο σημείο του ενός, την αμαρτία του άλλου ή την κατάσταση εκείνου που περνά δύσκολες ώρες!

Πολυτιμότατέ μου Γέροντα, - Άγις Μπεκιάρης

Πολυτιμότατέ μου Γέροντα, καθώς πλησιάζει ο Αύγουστος, ο μήνας της Παναγιάς μας, σκέφτηκα να γράψω λίγα λόγια για εσένα, καθώς αυτός ο μήνας σήμαινε πολλά για εσένα.
Στις 19 Αυγούστου 1937 γεννήθηκες, Πατέρα μου. Ο καλός Θεός σε έφερε στην γη για να λειτουργήσεις ως πνευματικός φάρος, καθοδηγώντας χιλιάδες ψυχές στον γλυκύτατο Χριστό. Την 12η Αυγούστου 1965 εκάρης Μεγαλόσχημος Μοναχός απο τον πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, τον Άγιο Γέροντά σου. Έπειτα, την 22α Αυγούστου 1965, χειροτονήθηκες διάκονος από τον Επίσκοπο Μυρίννης Χρυσόστομο. Μετά από 19 έτη, και συγκεκριμένα στις 6 Αυγούστου 1984, χειροτονήθηκες από τον Μητροπολίτη Αττικής, κυρό Δωρόθεο, πρεσβύτερος. Τι μεγάλη μέρα, τι χαρμοσύνη, ο Ουρανός και η γη αγάλλονταν, γνωρίζοντας το μέγεθος της Αγιότητάς σου και την φιλόθεη πορεία που θα ακολουθούσες.

Ιερός Ναός Αγίου Νικοδήμου - Θρησκευτική Πανήγυρις Αγίου Κοσμά του Αιτωλού


Ιερός Ναός Αγίου Νικοδήμου
Μετόχιον Ιεράς Μονής Μαρίτσης
(Οδός Αχαϊκής Συμπολιτείας, Ζαβλάνι)
Θρησκευτική Πανήγυρις Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017
Την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017, ο Ιερός Ναός μας εορτάζει μετά πάσης θρησκευτικής λαμπρότητος την εν αυτώ αποτεθησαυρισμένην από το 1984 Ιεράν Εικόνα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών
1.   Τετάρτη 23 Αυγούστου και ώρα 7 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, υπό του Αρχιμ. π. Σωτηρίου Τσάφου.
2.   Πέμπτη 24 Αυγούστου  και ώρα 7 π.μ.-10 π.μ.: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ΄αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος,υπό του Αρχιμ. π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου.
3.   Πέμπτη απόγευμα 24 Αυγούστου και ώρα 7 μ.μ. : Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις προς τον Άγιον προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου και εν συνεχεία περί ώραν  8:30 μ.μ. Λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνος συνοδεία της Μπατίνας του Δήμου.
Εις την Εορτήν συμμετέχει και ο Σύλλογος των εν Πάτραις  Αιτωλοακαρνάνων.

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Με τη γλώσσα των υπολογιστών... - Παναγιώτης Παυλίδης

Με τη γλώσσα των υπολογιστών...
Τεχνική Υποστήριξη: Παρακαλώ, πως μπορώ να βοηθήσω;
Πελάτης: Χμ… μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να εγκαταστήσω το πρόγραμμα που λέγεται «Αγάπη«. Μπορείτε να με καθοδηγήσετε πώς να το κάνω;
Τ.Υ. : Φυσικά μπορώ. Είστε έτοιμος να ξεκινήσουμε;
Π: Είμαι λίγο άσχετος από τεχνολογία, αλλά ας προσπαθήσουμε. Τι πρέπει να κάνω;
Τ.Υ.: Το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσετε και να ανοίξετε το παράθυρο «Η Καρδιά μου». Μπορείτε να την εντοπίσετε;
Π: Ναι, αλλά υπάρχουν άλλα τόσα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα να εγκαταστήσω το «Αγάπη» ενώ τρέχουν τα άλλα;
Τ.Υ: Ποια προγράμματα τρέχουν τώρα;
Π: Μισό λεπτό να δω… υπάρχει ένα που λέγεται «Παλιά Τραύματα», «Χαμηλή Αυτοεκτίμηση», ένα άλλο «Μνησικακία» και «Εκδίκηση».

Για να τους πείσεις, πρέπει πρώτα εσύ ο ίδιος να πιστεύεις. - Ουίνστον Τσόρτσιλ

Πριν μπορέσεις να εμπνεύσεις συναισθήματα, πρέπει να σε έχουν πλημμυρίσει εσένα τον ίδιο. Πριν καταφέρεις προξενήσεις δάκρυα σε κάποιον, πρέπει να έχουν κυλήσει τα δικά σου. Για να τους πείσεις, πρέπει πρώτα εσύ ο ίδιος να πιστεύεις.

Ουίνστον Τσόρτσιλ

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος: «Η Εκκλησία δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα σε κανένα πολίτη»


Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος:
 «Η Εκκλησία δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα σε κανένα πολίτη»

Pavlos Hadjiprodromou2017-08-18T08:09:41+00:00
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστομος διαβεβαίωσε ότι η Εκκλησία θα συνεχίσει να στηρίζει το Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ, στην Παλώδια στην Λεμεσό, στο οποίο πλέον ανήκει το οικόπεδο όπου είναι κτισμένο το Νοσηλευτήριο, μετά τη δωρεά και μεταβίβασή του από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.
Η γη είχε παραχωρηθεί για περίοδο 99 χρόνων από την Ιερά Αρχιεπισκοπή, κατά την ανέγερση του Μελάθρου Αγωνιστών πριν από 27 χρόνια, επί Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου του Α΄.
Η δωρεά θα διευκολύνει την οικοδόμηση της νέας Πτέρυγας Αποκατάστασης στο πίσω οικόπεδο, που ανήκει στο Μέλαθρο και που εφάπτεται του οικοπέδου που ανήκε μέχρι σήμερα την Αρχιεπισκοπή.

Η Ενορία Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπους εις Κρύα Ιτεών Πατρών, διοργανώνει τριήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Κεφαλονιά

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΙΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ


Η Ενορία μας διοργανώνει 
Τριήμερη προσκυνηματική εκδρομή στη νήσο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
 4,5,6 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε και να προσκυνήσουμε: Στο Μοναστήρι του Αγίου Γερασίμουτο σεπτό σκήνωμά του Αγίου όπου θα συμμετάσχουμε και στη Θεία Λειτουργία, το δεξιό πέλμα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου στην Ι.Μ. Μηλαπιδιάς, τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Παναγή του Μπασιά στο Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Ληξουρίου, την Παναγία τη Φειδούσσα στο Μαρκόπουλο, στην Ι.Μ. Εσταυρωμένου στην Πεσάδα, στην Ι.Μ. Παναγίας της Κορωνιωτίσσης η Δακρυροούσης στο Ληξούρι……...
Θα επισκεφθούμε επίσης: το Αργοστόλι, το Ληξούρι, το λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης που είναι ένα υπέροχο γεωλογικό φαινόμενο, τον Πόρο και άλλες ομορφιές του νησιού.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ: στον π. Ιωάννη Δημητρόπουλο
τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936581661

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
(ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΝΑΟΣ)

Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017
Υποδοχή Ιερών Λειψάνων ώρα 7 μ.μ. 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης και των Αγίων Ολυμπίας και Ελένης των εν Λέσβω μαρτυρησάντων

ώρα 7.30 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας υπό του Αρχιμανδρίτου π. Ζαχαρία Σπυρόπουλου

Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017
1. Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία ώρα 7-10 π.μ. υπό του Αρχιμανδρίτου π. Θεοκλήτου Παρμενίδη
2. Ώρα 7 μ.μ. Ευχέλαιο και ιερά Παράκλησις υπό του Αρχιμανδρίτου π. Ιωσήφ Μήλια και λιτάνευσις των ιερών Λειψάνων των θαυματουργών Αγίων και της εικόνος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
3. Θα ακολουθήσει πολιτιστικό πρόγραμμα.

Όσοι επιθυμούν να τελέσουν αρτοκλασία να επικοινωνήσουν με το π. Παναγιώτη 6932371500

Ο ιερός Ναός θα παραμείνει την Πέμπτη ανοικτός όλη την ημέρα προς εξυπηρέτηση των πιστών. 

Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόσει της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΙΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017, εις τον Ιερό μας Ναό, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόσει της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Έναρξις: 9:30 μ.μ.      Λήξις: 1:00 π.μ.

Το πρωί της 23ης Αυγούστου δεν θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία.

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρεπεία και την παρουσία πλήθους πιστών εορτάστηκε στην Ιερά και πανσεβασμία Μονή της Ελεούσης η Κοίμησης της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Στον Πανηγυρικό Εσπερινό προεξήρχε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών Αρχιμ. π. Αρτέμιος Αργυρόπουλος ο οποίος και εκήρυξε τον θείο λόγο. 
Την Τρίτη 15 Αυγούστου το πρωί εν πληθούση εκκλησία τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, Βοηθού Επισκόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Στην ομιλία του ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε στο πανσεβάσμιο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου της Βασίλισσας του Ουρανού και της γης, καθώς και στην προσφορά της για την σωτηρία του κόσμου, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της υπακοής της στο θέλημα του Θεού. 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Με λαμπρότητα τελέσθηκε το διήμερο 15 και 16 Αυγούστου η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του Νέου Ασκητού στο Ναό του Συλλόγου μας στην Ακτή Δημαίων στην Πάτρα. 
Ο ναός αυτός είναι σημείο αναφοράς για κάθε Κεφαλλήνα που κατοικεί στην πόλη των Πατρών και τα περίχωρα.
Μετά από εντολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, στις λατρευτικές εκδηλώσεις προεξήρχε ο Βοηθός Επίσκοπος της Ι.Μ. Πατρών, κ. Χρύσανθος, ο οποίος είναι Κεφαλλήνιος.Στην ομιλία του ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε στους μεγάλους πνευματικούς αγώνες του Αγίου, την παρουσία του και την μεγάλη του προσφορά στην Κεφαλλονιά και στην  Ορθόδοξο Εκκλησία, τονίζοντας πως για μας τους Κεφαλλήνας το Ιερό και άφθαρτο λείψανο του προστάτου μας Αγίου  Γερασίμου είναι ο πολύτιμος θησαυρός μας. Τέλος, παρακάλεσε να γίνουμε μιμητές του και να βαδίσουμε στα χνάρια του για να αξιωθούμε και εμείς της χαράς του Παραδείσου. 

Αν έρθει η χάρις του Θεού, όλοι και όλα αλλάζουν - Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης


Αν έρθει η χάρις του Θεού, όλοι και όλα αλλάζουν, έλα όμως που, για να έρθει, χρειάζεται πρώτα να ταπεινωθούμε.


Όσιος Πορφύριος  Καυσοκαλυβίτης