Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν Μηνός Σεπτεμβρίου 2017 τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.


 Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν Μηνός Σεπτεμβρίου 2017 
τοῦ Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ  
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.Δεν υπάρχουν σχόλια: