Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Προβληματισμοί και προτάσεις για το Μάθημα των Θρησκευτικών - π. Βασίλειος Θερμός


Προβληματισμοί και προτάσεις 
για το Μάθημα των Θρησκευτικών

 π. Βασίλειος Θερμός

Η δημόσια διαμάχη γύρω από το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) και την φυσιογνωμία που πρέπει να πάρει έχει ηλικία πολλών χρόνων, πρόσφατα όμως έλαβε διαστάσεις που ξέφυγαν από τον εκκλησιαστικό χώρο και απλώθηκαν στην κοινωνία. Θεωρήθηκε ορθά ως πρόκριμα γενικότερων εξελίξεων στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, αλλά και της μορφής που η Εκκλησία μελλοντικά θα έχει μέσα στην συγκεκριμένη κοινωνία του τόπου μας.
Αυτή τη στιγμή φαίνονται δύο πολωμένες θέσεις. Η συντηρητική πλευρά (την οποία στηρίζει και η πλειοψηφία των ιεραρχών) επιμένει να διατηρηθή όπως έχει, ενώ η κοινωνία φαίνεται να αποδέχεται ένα θρησκειολογικό περιεχόμενο, περισσότερο ως σύνθημα χωρίς καλά-καλά να αντιλαμβάνεται τι ακριβώς εννοεί και αν είναι εφικτό. Στην μέση βρίσκεται η πλευρά των θεολόγων εκείνων οι οποίοι πρότειναν και απεργάσθηκαν τα νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ). Οι πρόσφατες εξελίξεις έδωσαν τη δυνατότητα στην πρώτη πλευρά να θριαμβολογεί. Αλλά με λογική στρατοπέδων δεν μπορούν να ληφθούν ψύχραιμες και σωστές αποφάσεις.
Η επιχειρηματολογία της τελευταίας (ανανεωτικής) πλευράς συνοψίζεται στο εξής: το ΜτΘ υπονομεύεται από την Πολιτεία και την κοινωνία. Για να διασωθή πρέπει να αλλάξει, διαφορετικά κινδυνεύει να γίνει προαιρετικό. Είναι ανάγκη, όμως, για πολλούς λόγους, να παραμείνει υποχρεωτικό. Έτσι προχώρησαν σε αλλαγές οι οποίες όντως εισάγουν περισσότερο το θρησκειολογικό στοιχείο, όχι στον βαθμό που θα το ήθελαν οι συνθηματολογούντες θύραθεν.

ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - Βασ. Π. Καυκόπουλου

ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Τού Βασ. Π. Καυκόπουλου

Πολλές φορές μέχρι σήμερα, έχουμε γράψει με την Χάρι τού Θεού, για τις εν τω κόσμω ιεραποστολικές αδελφότητες και το τεράστιο έργο που επιτελούν. Είναι πραγματικά, ο Χριστός εν ετέρα μορφή! Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, είναι δύσκολο να προβή κάποιος σε αποτίμηση τού σπουδαίου έργου που πάρα πολλά χρόνια επιτελεί στην πόλη τού Πρωτοκλήτου και την ευρύτερη περιοχή, η Χριστιανική Εστία Πατρών, υπό την πεπνυμένη καθηγεσία των κ. κ. Γ. Καραγεωργοπούλου, Η. Σκόνδρα, Αν. Κωστοπούλου, την εκλεκτή ψυχή τής λαϊκής ιεραποστολής κ. Χαρίτο κ. ά. και την μοναδική, αγία παρουσία των πολυσεβάστων πατέρων π. Χριστοφόρου Μυτιλήνη, π. Δανιήλ Παπαδημητράκη και π. Σωτηρίου Τσάφου, τού και έχοντος την καθ’ όλου πνευματικήν ευθύνην.
Αναμφίβολα, Φίλες και Φίλοι, ο ωραιότερος τύπος ανθρώπου –όπως έλεγε ο πολύς και σοφός κατά Θεόν, προσφάτως κοιμηθείς, Νικ. Π. Βασιλειάδης- είναι ο Άγιος! Προς αυτήν την κατεύθυνση, προς αυτόν τον ευλογημένο στόχο και σκοπό, αγωνίζεται, κατά κοινήν ομολογία και από ικανού βάθους χρόνου, η Χ.Ε.Π.. Κι ο αγώνας της κι η προσφορά της, πολύ ευεργετούν την κοινωνία μας, στη σημερινή, ιδίως, εποχή τής γενικωτέρας καταπτώσεως, που τα πάντα κλυδωνίζονται…

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 27-09-2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις
         
          Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς εὐχάς Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐκ Σικάγου.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Ἰεζεκιήλ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ Πριγκήπου, μετά τῶν Ὁσιωτ. ΡΚαθολικῶν Μοναχῶν κ. Luigi d´ Ayala Valva καί κ. Stefano De Ponti, ἐκ τῆς ΡΚαθολικῆς Κοινότητος Bose, Ἰταλίας.
Τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Εὐθύμιον Νικολαΐδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλατερέζογλου, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μιρέϊ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Χριστίνης καί Ἄννης, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, εἰς Σμύρνην.


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, εἰς Σμύρνην.
(24-25 Σεπτεμβρίου)

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Σεπτεμβρίου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην ἔνθα ὑπηντήθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί πολλῶν Ἱεραρχῶν, ὡς καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀργυροῦς Παπούλια, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος.
          Ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικάς ἐπισκέψεις εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς πόλεως  ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Uğur Kolsuz, Ἀντινομάρχου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου ἀπουσιάζοντος, ὡς καί εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Aziz Kocaoğlu, Δήμαρχον μεγαλοπόλεως Σμύρνης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ - Β. Χαραλάμπους

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ
Του   Β. Χαραλάμπους

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό ιστότοπο politis.com.cy (25/9/2016), του κ. Κώστα Κωνσαταντίνου, και που τιτλοφορείται «Κόκκαλα, απόνδυλα κόμματα και τα συμφέροντά τους»,  αναφέρεται στην προσκύνηση από παιδιά του νηπιαγωγείου Αγίων Λειψάνων.
Τόσο η προλογική αναφορά του κ. Κώστα Κωνσαταντίνου που γράφει ότι «Την ώρα που ο Ελλειμματικός Β΄ συνεπικουρούμενος από τους εγχώριους Ταλιμπάν έθετε όρια (!) στους Θεσμούς, τα κόμματα έσκαγαν.  Γιατί;  Τις τελευταίες δύο μέρες ασχολούμαι, εξ ανάγκης, με τον εγχώριο ταλιμπανισμό και το μέχρι που έχουν απλωθεί πια  τα πλοκάμια του», όσο και η επίσης υβριστική αναφορά του «ούτε καν στη φασιστική αντίδραση του Αγριεπισκόπου», προϊδεάζουν τον αναγνώστη για τη μονομέρεια αλλά και για την ασέβεια απέναντι στα Ιερά και τα Όσια αυτού του λαού.   Γιατί με τόση αναίδεια ομιλεί για ταλιμπανισμό;  

ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ!


Μόνοι τους οι άνθρωποι δημιουργούν για τον εαυτό τους την κόλασή τους.. - Γέροντας Σωφρόνιος


«Τα σκοτεινά νέφη του μίσους 
καλύπτουν από τα μάτια μας το Ουράνιον Φως. 
Μόνοι τους οι άνθρωποι δημιουργούν 
για τον εαυτό τους την κόλασή τους..»
 Γέροντας Σωφρόνιος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
          Μία φοβερή παθογένεια τῆς ἐποχῆς μας εἶναι νά συμπλέκεται ἡ ἐμπάθεια καί ἡ κακότητα μέ τό θράσος τῆς ἀγνοίας, ἡ ἀνευθυνότητα μέ τήν ἔπαρση καί τήν προκατάληψη. Ὅλα αὐτά χαρακτηρίζουν ὅλους ὅσους ἔσπευσαν μέ περισσό θράσος νά ψέξουν τήν ἀπόφαση τοῦ  
 Δ.Σ. τοῦ Γηροκομείου Πειραιῶς νά ἀπαγορεύσει τόσο στούς φιλοξενουμένους σέ Αὐτό, ὅσο καί στούς ἐργαζομένους κατά τό ὡράριον ἐργασίας τους τήν χρήση καπνικῶν προϊόντων (κάπνισμα) καί τήν χρήση οἱασδήποτε ἑστίας φωτιᾶς (ἀναπτήρες - σπίρτα).
          Τό Γηροκομεῖο Πειραιῶς εἶναι Ν.Π.Ι.Δ., ἕνα πρότυπο κοινωνικό ἵδρυμα μέ ἱστορία 125 χρόνων, καταξιωμένο στήν πόλη τοῦ Πειραιῶς, πού συνδιοικεῖται ἀπό τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτη Πειραιῶς καί τόν Δῆμο Πειραιῶς καί προσφέρει χωρίς καμμία κρατική ἐπιχορήγηση ἕνα ἐξαίρετο κοινωνικό ἔργο. Ἡ Γεν. Διεύθυνση Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Μέριμνας τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 3349/1-3-2016 ἔκθεσή της, ἀναφέρει ὡς παρατηρήσεις – συμπεράσματα τά ἀκόλουθα : «Τό Γηροκομεῖο Πειραιῶς ἀποτελεῖ μιά Μονάδα πού λειτουργεῖ ἄψογα, μέ ὀργάνωση καί ὑπευθυνότητα, παρέχοντας ποιοτικές ὑπηρεσίες καί εὐχάριστη διαμονή στούς ἡλικιωμένους.

"Γιατί χρειάζονται τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά;"


Γιατί χρειάζονται τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά;"

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων "ΕΝΟΡΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 2016" και στο "Ενοριακό Αρχονταρίκι" την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, 7.30 μ.μ.
• ο Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα συζητήσει:
• Με τον Σεβ. Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο καί 
• τον Παναγιώτη Μητροπέτρο, φιλόλογο, νομικό.
"Γιατί χρειάζονται τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά;"
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίων της ενορίας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (Βούλγαρη 50, όπισθεν Ιερού Ναού)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δήλωση εξαφάνισης -Ζήνων


Δήλωση εξαφάνισης

Ειπες:
Θα βγω να κάμω ένα τσιγάρο!
Κι έκτοτε χαθηκες.
Δεν τελείωσε ποτέ
για μένα κείνο σου
το τσιγάρο.


Κι έτσι
όσους μπαίνουν από τότε στη ζωή μου
κρυφά σκυβω
την ανάσα τους
να νιώσω
φοβούμενος
μήπως τσιγάρο
μου μυρίσει.


Ζήνων

Εγκύκλιος για την αγιοκατάταξη του Αγίου Βλασίου του εν Σκλαβαίνοις - Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς


 Εγκύκλιος για την αγιοκατάταξη
του Αγίου Βλασίου του εν Σκλαβαίνοις

Μετά την καταγραφή και την συναρίθμηση στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας του αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Βλασίου του εν Σκλαβαίνοις Ακαρνανίας ασκήσαντος και των συμμαρτυρησάντων του, από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του πανσέπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την προεδρία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς εξέδωσε εγκύκλιο  με την οποία ενημερώνει το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Η μνήμη του Αγίου Βλασίου και των συμμαρτυρησάντων του θα τιμάται κατά την ημέρα του μαρτυρίου τους, την 7η Ιουλίου εκάστου έτους. Με την παραλαβή από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο της Συνοδικής Πράξεως Αγιοκατατάξεως, θα ρυθμιστεί και θα αναγγελθεί επισήμως το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων.

ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ

 
Τὴν ξεχωριστὴ  ἡμέρα γιὰ τὴν Πάτρα, 26 Σεπτεμβρίου 2010, ἐπέλεξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος νὰ τελέσει τὴ Θεμελίωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Τσουκαλαιίκων.
Μετὰ τὴν πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸ μεγαλειώδη Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στὴν Πάτρα, ἄπαντες οἱ Ἀρχιερεῖς ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν Πανήγυρη, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν καὶ πλειάδα ἱερέων μὲ τὴ συμμετοχὴ πλήθους κόσμου μετέβησαν στὸν ὄμορφο παραλιακὸ οἰκισμὸ τῶν Τσουκαλαιίκων γιὰ τὴ Θεμελίωση τοῦ νέου Ναοῦ.
Τὸν Ἁγιασμὸ τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν, συμπροσευχομένων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἄρτης ἸγνατίουΓλυφάδας ΠαύλουΖιχνῶν καὶ Νευροκοπίου Ἰεροθέου καὶ Λαγκαδᾶ Ἰωάννου. Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος ὁ ἱερέας τῆς ἐνορίας π. Δημητρίος Μπιλιανὸς καὶ ὁ διάκονος π. Γερβάσιος Παρακεντές.Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώθηκαν από την εις διάκονο χειροτονία του π. Παναγιώτου Θωμά.


 Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώθηκαν από την εις διάκονο χειροτονία του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Παναγιώτου Θωμά.
Την επέτειο αυτή τίμησαν με τις ευλογίες και την παρουσία τους. ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος και ο Επίσκοπος Επιδαύρου κ. Καλλίνικος, καθώς και ο προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ναού Πατρών Αρχιμανδρίτης π. Αμβρόσιος Γκουρβέλος  ο διάκονος ο π. Σεραφείμ Αργυρόπουλος και άλλοι.   


Παπανικολόπουλος Νικόλαος: Διδασκαλία «Θρησκευτικών» - Ποιός υποθάλπει το ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία;

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, με τις εκατέρωθεν αντιπαραθέσεις Εκκλησίας και Κράτους, για το μάθημα των θρησκευτικών, προκαλούν ποικίλες και αντιφατικές αντιδράσεις, ιδεολογικά φορτισμένες και πολιτικά προκατειλημμένες. Κι ενώ όλοι αφορίζουν το ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία, κάποιος μάλλον τα υποθάλπει.
Σεβόμενος τις απόψεις του καθενός για το θέμα, σταχυολογώ ορισμένα από τα αναφερόμενα στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας:
  • Το άρθρο 3 του Συντάγματος που ορίζει ότι Επικρατούσα στην Ελλάδα θρησκεία, είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού.
  • Το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος που ορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
  • Το άρθρο 13 του Συντάγματος που ορίζει την ‘’αρχή της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και το απαραβίαστο αυτής‘’.
  • Το άρθρο 19 του Ν.Δ 3379/1955 «Περί του προσωπικού της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 260 Α΄/26-9-1955) με το οποίο προβλέφτηκε, με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών, στα Σχολεία που φοιτούν αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή ξενόγλωσσοι μαθητές να διορίζονται εκπαιδευτικοί της οικείας θρησκείας ή  δόγματος ή γλώσσας με δαπάνη του Κράτους.

Ἵδρυση Ἀδελφότητος « Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας Πατρῶν»

Στὴν λαμπρά, κατὰ πάντα, λιτανεία τῆς Τιμίας Κάρας καὶ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ποὺ πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν συμμετοχὴ χιλιάδων πιστῶν τὴν Κυριακὴ τὸ ἀπόγευμα 25.9.2016 καὶ  μετὰ τὴν Δοξολογίαπού ἐτελέσθη στήν πλατεία Τριῶν Συμμάχων, στόν τόπο ὅπου ἐπραγματοποιήθη ἡ ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας στίς 26.9.1964, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεκοίνωσε τήν ἵδρυση Ἀδελφότητος μέ τήν ἐπωνυμία: «Ἀδελφότης, Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας Πατρῶν». Ἡ Ἀδελφότητα αὐτή σκοπό θά ἔχει τήν διατήρηση καί προβολή τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικῆς κληρονομιᾶς τῆς πόλεως τοῦ Πρωτοκλήτου, ὄχι μόνο στόν ἑλλαδικό χῶρο, ἀλλά καί παγκοσμίως. Στήν προσπάθεια αὐτή ἐκάλεσε γιά συμμετοχή ἅπαντας ἀπό τούς Ἄρχοντας μέχρι τόν Κλῆρο καί κάθε Πατρινό.  Τό ἒργο αὐτό ἒρχεται ὡς συνέχεια τοῦ ἀνοίγματος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας πρός τίς λοιπές Ὀρθόδοξες χῶρες, ὅπως στίς ὁμόδοξες χῶρες τοῦ Βορρᾶ (μεταφορά τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου) καί σέ ἄλλες Ὀρθόδοξες χῶρες (μεταφορά τῆς Ἁγίας Κάρας).

Ἡ ζωή τῆς Πάτρας εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ὡς παρελθόν, παρόν καί μέλλον ἔχει ὡς κέντρο, τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΔΙΟΝΥΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ - Β. Χαραλάμπους

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΔΙΟΝΥΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ
Του   Β. Χαραλάμπους

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό ιστότοπο politis.com.cy (25/9/2016), του κ. Διονύση Διονυσίου, και που τιτλοφορείται «Αφήστε τα παιδιά να προσκυνήσουν» αναφέρεται και στην προσκύνηση από παιδιά του νηπιαγωγείου Αγίων Λειψάνων. Αναρωτιέται ο κ. Διονύσης Διονυσίου  στο εν  λόγω άρθρο του το εξής : «Έχει δικαίωμα ένας δάσκαλος να μαζέψει τα παιδιά του νηπιαγωγείου που διδάσκει και να τα πάρει να προσκυνήσουν λείψανα αγίων σε μια ορθόδοξη εκκλησία, χωρίς καν να ενημερωθούν οι γονείς;» 
Είμαστε Ορθόδοξοι και ως Ορθόδοξοι τιμούμε τα Λείψανα των Αγίων μας και αυτό θέλουμε να κάνουν και τα παιδιά μας.  Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει ότι «Λείψανα Αγίων, ρίζαι κάτω πεφυτευμέναι, και τους κλάδους εις τον ουρανόν ανατείνουσαι».  Επίσης αναφερόμενος στα Άγια Λείψανα λέγει : «Πόσοι γουν εξ ου το σώμα εφυτεύθη τούτο εν τη γη, μυρίας ετρύγησαν ιάσεις από της αγίας ταύτης θήκης, και ουκ απέλιπεν ο καρπός».

ΛΑΜΠΡΕΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

 Για μια ακόμη χρονιά Φίλοι του Ιδρύματος, Μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου, Συγγενείς των περιθαλπομένων και ευσεβείς Πατρινοί, κατέκλυσαν το μικρό εκκλησάκι της Προστάτιδος του Ασύλου Ανιάτων Πατρών Αγίας Ευφροσύνης, που βρίσκεται μέσα στο Ίδρυμα.
Μέσα και έξω από το Ναίδριο αλλά και στην Πλατεία Παντοκράτορος παρακολούθησαν οι πιστοί το περασμένο Σάββατο τον Μεγάλο Πανηγυρικό Εσπερινό και την αρτοκλασία Υπέρ Υγείας . Χοροστάτησαν ο π. Φώτιος Καλογερόπουλος ως εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών, ο π. Παναγιώτης Ταρσινός, ο π. Χρήστος Μακρής και ο π. Γεώργιος Μπιτσάκος. Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Αγίας Ευφροσύνης υπο τους ήχους της Μπάντας του Δήμου Πατρέων, υπό τη Διεύθυνση του Μαέστρου κ.  Χρήστου Λούκα, στους δρόμους γύρω από το Ίδρυμα.
Μετά την λιτανεία ακολούθησε εορταστικό πρόγραμμα μπροστά από το Ίδρυμα, στην Πλατεία Παντοκράτορος. Αρχικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διονύσιος Τσεκουράς σε σύντομη προσλαλιά του, ευχαρίστησε τον Σεβασιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο για τη συμπαράσταση του στο έργο του Ασύλου Ανιάτων Πατρών. Ακόμα το Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη ,  για τη συμβολή των υπηρεσιών του Δήμου στην πραγματοποίηση των διήμερων εορταστικών εκδηλώσεων, των αφιερωμένων στην Αγία Ευφροσύνη.

Ἐνθρονιστήριος Λόγος τοῦ Μητροπολίτου Σμύρνης Βαρθολομαίου (Ἱερός Ναός Ἁγίου Βουκόλου Σμύρνης)


Ἐνθρονιστήριος Λόγος
τοῦ Μητροπολίτου Σμύρνης
Βαρθολομαίου
(Ἱερός Ναός Ἁγίου Βουκόλου Σμύρνης,
24 Σεπτεμβρίου 2016)

«Εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν∙ οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγώ δίδωμι ὑμῖν»∙ λέγει διά στόματος Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ ὁ Κύριος (Ἰωάν. ιδ΄, 27).

Αὐτήν τήν εἰρήνην, τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν, εὐαγγελίζεται θεοπρεπῶς καί ἱερῶς, ὁ μετά φόβου πολλοῦ καί ἐν συντριβῇ καρδίας ἱστάμενος τήν στιγμήν ταύτην ἐπί τοῦ Θρόνου τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, Παναγιώτατε Πάτερ καί  Δέσποτα, Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχαι, τίμιον Πρεσβυτέριον, ἐν Χριστῷ Διακονία, Λαέ τοῦ Κυρίου περιούσιε.
Εὐαγγελίζομαι, λοιπόν, εἰρήνην ἐν ἀγάπῃ καί ἀγάπην ἐν εἰρήνῃ. Αὐτός εἶναι ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος λόγος καί στόχος τοῦ Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου τῆς ἱστορικῆς πόλεως αὐτῆς, ἀπό τῆς ἱερᾶς ταύτης στιγμῆς κατά τήν  ὁποίαν παραλαμβάνει  ἀπό τόν Ἄγγελον τῆς ἐν Σμύρνῃ Ἐκκλησίας (πρβλ. Ἀποκ. β΄, 8-11) τήν παρακαταθήκην, διά νά τήν φυλάξῃ ἕως τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»,  ὅταν καί «θά ἀπαιτηθῇ» αὕτη παρ᾿ ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου.
Εἰρήνη τῇ πόλει ταύτῃ. Εἰρήνη τῷ λαῷ αὐτῆς. Εἰρήνη τῇ Χώρᾳ ταύτῃ. Εἰρήνῃ τῷ κόσμῳ παντί. Εἰρήνῃ πᾶσιν.

ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ - π. Ευάγγελος Κ. Πριγκιπάκης


ΟΙ  ΑΙΡΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ   ΤΑ  ΣΧΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ  ΤΟΥΣ  ΙΕΡΟΥΣ  ΚΑΝΟΝΕΣ

Του
Πρωτοπρεσβυτέρου
Ευαγγέλου Κ. Πριγκιπάκη, Δρος Θ.
Καθηγητού του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών     1.  Οι αιρέσεις και τα σχίσματα συνιστούν κατά τους Ιερούς Κανόνες τα πλέον φοβερά και ύπουλα μέσα που χρησιμοποιεί ο σατανάς για να  διαρρήξει την ενότητα της Εκκλησίας και να στερήσει τη σωτηρία από τα μέλη της που επιλέγουν ν’ ακολουθήσουν τα όργανά του, δηλαδή τους πρωτεργάτες και πρωτοστάτες των αιρέσεων[1]. Κύριο αίτιο της δημιουργίας των αιρέσεων υπήρξε η «φιλαρχία», η «τυραννία»[2], η υπερηφάνεια και η «φυσίωσις»[3], πάθη τα οποία οδηγούν στη διάσπαση του Σώματος του Χριστού και στην προσφορά «κεχωρισμένως» των αγίων μυστηρίων σε θυσιαστήρια που στρέφονται «κατὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως» [4].
     Αίρεση στην κανονική παράδοση σημαίνει «στρεβλότης»[5], διαστροφή και παραφθορά της πίστεως, γι’ αυτό και συνιστά «ἐλεεινὴ πλάνη»[6] στην οποία «κατεδέθησαν» οι αιρετικοί[7], αλλά και αποτελεί «μεμιασμένη κοινωνία»[8]. Κάθε σχισματική ή αιρετική κίνηση, αποτελεί στην πραγματικότητα «ῥίζα πικρίας» και «μίασμα […] τῇ καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ»[9], ενώ ως εσφαλμένη αντίληψη περί την πίστη συνιστά «φαυλότητα» που οδηγεί στον πνευματικό όλεθρο[10]. Για το λόγο αυτό και όποιος από τους πιστούς αποφασίσει να ακολουθήσει το δρόμο της αιρέσεως ή του σχίσματος διαγράφεται αμέσως από τον κατάλογο των μελών της Εκκλησίας, εκπίπτει από την κοινωνία της και εξοβελίζεται από τους κόλπους της[11], με συνέπεια να απολέσει παντελώς τη δυνατότητα της σωτηρίας.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α' ΛΟΥΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α' ΛΟΥΚΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

52η Ἐπέτειος τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν Πάτρα.

Μέ λαμπρότητα ἐτελέσθη τό Σάββατο 24.9.2016, ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν κατάμεστο ἀπό προσκυνητάς ἀπό τήν Πάτρα καί τίς γύρω περιοχές, μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ἐπί τῇ 52ᾳ ἐπετείῳ τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς  Τιμίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου ἀπό τή Ρώμη, στήν Πάτρα.

 ●Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, συγχοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου, Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων: Ἐπιδαύρου κ. Καλλινίκου καί Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

ΚΙ ΑΝ ΑΡΓΙΝΟ ΦΑΝΤΑΖΕΙ - Βασίλη Χαραλάμπους


ΚΙ ΑΝ ΑΡΓΙΝΟ ΦΑΝΤΑΖΕΙ
Του Βασίλη Χαραλάμπους

Η ωχροπράσινη ζωγραφιά
ξαγρυπνά στο ριζοβούνι του Πενταδάκτυλου
από τότε που ο ζέφυρος
καταμεσίς στον πευκώνα
πηγαινοερχόταν αδιάκοπα
από τον Χριστό Αντιφωνητή
ίσαμε τον Άγιο Αμβρόσιο
ασταμάτητα κουβαλώντας
από την Παναγιά την Υπάτη
τη μοσκοβολιά από το εσπερινό θυμίαμα.

Μακραίνει τ’ αποδείλινο του πόνου
αντικρύζοντας στην Παναγιά την Υπάτη
τα κεντρικά τόξα και τον τρούλλο
χωρίς εκείνες τις ψιμυθιές της ικεσίας μας.

Ώρα για ξηγητούρια θαρρώ πως δεν είναι
γιατί κι αν αργινό φαντάζει το ξημέρωμα
σε τούτο το σούρουπο των αποδιωγμένων

τανάπαλιν της Παναγιάς τα σήμαντρα θ΄αρχινίσουν.

Λιτανεία Επανακομιδής τιμίας κάρας Αγίου Ανδρέου (25/9/2016)Το Πανεπιστήμιο Πατρών όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τίμησε την εορτή της Επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Ανδρέου, συμμετέχοντας στην μεγαλοπρεπή λιτανεία που πραγματοποιήθηκε στις 25/9/2016 το απόγευμα, στην Αγίου Ανδρέου, από την πλατεία Τριών Συμμάχων μέχρι την εκκλησία του Αγίου Ανδρέου. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έλαβαν μέρος είναι όλοι μέλη τηςΧριστιανικής Φοιτητικής Δράσης Πατρών, της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών αλλά και άλλων νεανικών ομάδων διαφόρων ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Κοινωνικό Φροντιστήριο για τα φιλολογικά μαθήματα των τάξεων του Γυμνασίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΙΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας μας φέτος θα λειτουργήσουν δωρεάν φροντιστηριακά τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας μαθητών για τα φιλολογικάμαθήματα όλων των τάξεων του Γυμνασίου
Υπεύθυνος καθηγητής: κ. ΑΘανάσιος Λαμπρόπουλος Φιλόλογος.

Πληροφορίες - Εγγραφές: π. Ιωάννης Δημητρόπουλος. Τηλ. 6936581661.

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ (Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΟΥΚΟΛΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ)


ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΝ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
(Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΟΥΚΟΛΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ)
 (24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

          * * *  
          Ἱερώτατε καί προσφιλέστατε ἀδελφέ ἅγιε Σμύρνης κύριε Βαρθολομαῖε,
          Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
          Ἐξοχώτατοι Ὑπουργοί, Ἐκπρόσωποι τῶν Κομμάτων καί λοιποί ἐξ Ἑλλάδος ἐπίσημοι,
          Sayın davetliler,
          Τιμιώτατε τῶν Ἱερέων καί Διακόνων Κατάλογε,
          Εὐγενεστάτη κυρία Γενική Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
          Χριστώνυμον τοῦ ἱεροῦ τούτου σχοινίσματος τῆς Ἰωνίτιδος γῆς πλήρωμα,
          Τέκνα ἐν Κυρίῳ πολυφίλητα, οἱ ἐκ δυσμῶν καί βορρᾶ καί θαλάσσης ἐλθόντες ὧδε εἰς τήν ἐξάκουστον Σμύρνην,
          Ἐν πρώτοις, κομίζομεν τόν ἀσπασμόν τῆς εἰρήνης, τῆς στοργῆς καί τῆς εὐλογίας ἐκ τῆς Μεγάλης καί Οἰκουμενικῆς Καθέδρας τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρός πάντας ὑμᾶς, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.
          Ἡ χαρά ἡμῶν σήμερον πεπλήρωται καί ἡ καρδία ἡμῶν εὐφροσύνης ἐπλήσθη, ὅτι ἡ περιφανής  καί ἀρχαία αὕτη Μητρόπολις τοῦ Συνταγματίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐπληρώθη δι᾽ ἀρχιερέως ἱκανοῦ καί φερέλπιδος, ἀνασυνεστήθη καί ἀνεκαινίσθη ἐκ τῆς τέφρας, τῇ προνοητικῇ μερίμνῃ καί ἀγαπητικῇ φροντίδι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί συγκαλεῖται σήμερον πάντας ἡμᾶς ἐπί τό αὐτό διά τήν ἐνθρόνισιν καί ἐπίσημον ἐγκατάστασιν τοῦ κανονικοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς, μετά παρέλευσιν σχεδόν ἑνός αἰῶνος ἐμπόνου σιωπῆς καί προσευχητικῆς σιγῆς. Σήμερον ἡ ἅλυσος ἡ πάγχρυσος τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς ἐν τῇ περιφανεῖ ταύτῃ Μητροπόλει συναρμόζεται καί τά διαρραγέντα ἑνοῦνται, καί ὁ Θρόνος Βουκόλου καί Πολυκάρπου καί Χρυσοστόμου τοῦ Μάρτυρος πληροῦται, καί τό ποίμνιον Ποιμένα ἄξιον εὑρίσκει, καί τά ἀρχαῖα καί ἀλγεινά ὀλίγον κατ᾽ ὀλίγον παρέρχονται, καί ἀμφιλύκη ἐλπίδος φαίνει εἰς τόν ὁρίζοντα τόν ὀρθρινόν τῆς μεγαλουπόλεως Σμύρνης.
          Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ᾐσθάνθη πολλάκις τούς ἥλους καί τήν λόγχην τοῦ μαρτυρίου διά τήν ἀπώλειαν τῶν Ἐπαρχιῶν αὐτῆς καί τόν ἀφανισμόν τοῦ ποιμνίου της, ἕνεκα ἱστορικῶν καί ἄλλων συγκυριῶν, οὐδέποτε ὅμως ἀπεμπόλησε τά κανονικά δικαιώματά της, συνεχίζουσα τήν ἐκλογήν καί χειροτονίαν Ἀρχιερέων εἰς τάς ἀπορφανισθείσας Ἐπαρχίας.

Ο Χριστός στο Club - π. Αλέξανδρου Σ. Καριώτογλου


Ο Χριστός στο Club

π. Αλέξανδρου Σ. Καριώτογλου*
Είχε προηγηθεί ένα τρελό πάρτι της Β’ Λυκείου εκείνης της χρονιάς στο Club της Πολιτείας. Συμμαθητές και συμμαθήτριες από την ίδια τάξη, πολλοί φίλοι τους από άλλα σχολεία και μερικά «φιλαράκια» από την Α’ και Γ’ Λυκείου. Παρούσα και η κόρη μου.
Γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα έπρεπε να μεταβώ στο χώρο αυτό, ξένο για μένα, της διασκέδασης των σύγχρονων νέων μας για να παραλάβω την κόρη μου.
– Κύριε, ελάτε να μας δείτε λίγο, με παρακάλεσαν οι μαθητές μου κι εγώ δεν τους αρνήθηκα. Θόρυβος πολύς, καπνός από τσιγάρα. Όλοι ντυμένοι στα γιορτινά τους. Δεν τους αναγνώριζα. Χαρούμενα πρόσωπα έως φαιδρά. Να ο Κωστής, πού στο σχολείο είναι προβληματισμένος και ιδιαίτερα προσεκτικός. Τώρα χορεύει με περισσή ικανότητα. Άλλος άνθρωπος, πιο ελεύθερος, πιο αλέγρος. Κοίταξα τη Χριστίνα, σεμνή στο σχολείο κι εδώ αγκαλιασμένη με το Μάριο, τα λένε σε ένα άλλο στυλ. Κάποια στιγμή σκέφτηκα τη διαφορά ανάμεσα στη σχολική ζωή και σ’ αυτόν τον τρόπο διασκέδασης. Άλλο η σχολική ζωή, άλλο η οικογενειακή ζωή, άλλο η διασκέδαση, άλλο η θρησκευτική ζωή και άλλο η επαγγελματική ζωή. Κι ανάλογα οι αντιδράσεις σε κάθε περιβάλλον. Μάθαμε όμως και μαθαίνουμε και τα παιδιά μας να συμπεριφέρονται σε κάθε τόπο ανάλογα!

Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΛΙΣΣΟΥ - Σοφίας Καυκοπούλου


 Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΛΙΣΣΟΥ
-18 έτη μετά την καταστροφική πυρκαγιά, ο περικαλλής Ναός, αποτελεί στολίδι και καύχημα των ενοριτών!
τής Σοφίας Καυκοπούλου

Στις 19 Σεπτεμβρίου, συμπληρώθηκαν δεκαοκτώ έτη από την νύχτα που σημάδεψε τούς πιστούς τής ενορίας τού Αλισσού. Ήταν η νύχτα που το ζωτικό κύτταρο, ο τόπος που χτυπούσε η καρδιά τής ενορίας, ο Ιερός Ναός τής Αγίας Τριάδος, παραδινόταν στις φλόγες. Μία φωτιά που ποτέ δεν διευκρινίστηκε ποια αιτία την προκάλεσε, ενώ η πυροσβεστική απάντησε σε ερώτημα δημοσιογράφου, πως η υπόθεση είναι απόρρητη και αρμόδια να απαντήσει είναι η Εισαγγελία.
Ήταν τότε που όλοι, έγιναν μία ψυχή, μπροστά στο φοβερό θέαμα. Ο παλαιός ιερέας, μακαριστός πλέον π. Αθανάσιος Γεωργόπουλος με δάκρυα στα μάτια κοιτούσε το Ιερό Θυσιαστήριο όπου λειτουργούσε για δεκαετίες να φλέγεται. Ο παππούς μου, Παναγιώτης Καυκόπουλος, επί πεντηκονταεπταετία δεξιός ψάλτης στην Αγία Τριάδα, αμίλητος, βουβός, με μία έκφραση πόνου που δεν θα ξεχάσω.